Savireklama

Išeivis muzikas amžino poilsio grįžo namo Pirmo puslapio

  • %AM, %11 %369 %2018 %07:%Lie

 

Andrius JUŠKEVIČIUS

Šeštadienį Kartenos Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje vyko neeilinės šv. Mišios – jos aukotos už žymų lietuvių išeivijos chorvedį ir dainininką Antaną Keblį, kuris amžino poilsio iš Amerikos grįžo į gimtinę. Vykdant paskutinę pernai mirusio muziko valią jis palaidotas Kartenos kapinėse, šeimos kape.
A. Keblys gimė 1921 m. Baubliuose, tuometiniame Kartenos valsčiuje. Mokėsi Baublių pradžios mokykloje ir Kretingos pranciškonų gimnazijoje, giedojo bažnytiniuose ir gimnazijos choruose.
1943 m. pasitraukė į Vokietiją. Kiek pasimokęs Hamburgo jūrininkų mokykloje, gavo darbo prekybiniame laive, kuris kursavo tarp Danijos ir Norvegijos. 1947 m. iš Vokietijos pateko į Angliją, kur toliau mokėsi jūreivystės amato ir dirbo įvairius darbus, įsitraukė į kultūrinę veiklą.
1951 m. apsistojo Monrealyje (Kanada), studijavo jūrų laivų inžineriją, apie 35 metus dirbo didžiausioje Monrealio „Molson" alaus darykloje.
Turėdamas gražų balsą ir didelį potraukį muzikai, privačiai pradėjo mokytis dainuoti. Operos solistės E. Kardelienės paskatintas dainavimo studijas tęsė Monrealio universiteto Muzikos fakultete.
Studijų metais dainavo choruose ir klasikinių operų spektakliuose. Kaip solistas pirmiausia pradėjo reikštis Monrealio Aušros Vartų ir Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčiose. 1964 m. balandžio 11 d. Monrealio Aušros Vartų parapijos salėje įvyko pirmasis A. Keblio rečitalis, kurių vėliau vis daugėjo. Dainininkas pradėjo dalyvauti Kanados miestuose rengtuose festivaliuose-konkursuose, kur laimėtos įvairios premijos. Su pasisekimu jis dainavo ne tik Kanadoje, bet ir įvairiuose JAV, Australijos, Brazilijos lietuvių renginiuose ir pagaliau Lietuvoje. Iš viso dainininkas surengė apie 100 solinių koncertų.
A. Keblio kūrybinis darbas buvo susijęs su Monrealio Aušros Vartų parapijos mišriuoju choru. Choras koncertavo Kanadoje ir kitur, dainavo 1967 ir 1975 m. pasaulinėse parodose Monrealyje, dalyvavo dainų šventėse ir kituose tautiniuose renginiuose. Jis turėjo parengęs didelį ir turiningą koncertinį repertuarą, uoliai propagavo lietuvišką muziką. 1969 m. choras išleido savo pirmąją plokštelę, vėliau padarė ir kitokių įrašų. Išleido vieną ilgai grojančią plokštelę ir apie 80 audiokasečių, 5 videokasetes. Kasetėse įrašytos solo dainos, koncertai su Aušros Vartų choru, su klaipėdiškio profesoriaus Vytauto Tetensko vadovaujamu lietuvių liaudies instrumentų ansambliu.
1977 m. A. Keblys pirmą kartą lankėsi Lietuvoje, viešėjo savo tėviškėje, Vilniuje giedojo Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 1993 m. koncertavo Klaipėdos universiteto Menų fakultete, 1994 m. – Vilniuje, 1998 m. lankėsi Klaipėdoje ir Palangoje. 1998 m. išleista prof. V. Tetensko parengta knyga „Antano Keblio daina Lietuvai".

Skaityti 212 kartai Atnaujinta %AM, %11 %372 %2018 %07:%Lie

Palikite komentarą

Įsitikinkite, kad įvedėte reikalingą informaciją, kur nurodyta (*). HTML kodas nėra leidžiamas.

Kalendorius

Kovas 2019
S Pr A T K P Š
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Mes Facebooke

Paieška tinklapyje