Savireklama

Išrinkti Šimtmečio mokytojai Pirmo puslapio

  • %AM, %08 %272 %2018 %05:%Spa
„Šimtmečio mokytojui“ salantiškiui Romualdui Jonauskui – buvusio ir dabartinio gimnazijos vadovų sveikinimai. / Aisto Mendeikos nuotr. „Šimtmečio mokytojui“ salantiškiui Romualdui Jonauskui – buvusio ir dabartinio gimnazijos vadovų sveikinimai. / Aisto Mendeikos nuotr.

Laima STONKUVIENĖ

Kretingos kultūros centre užvakar, Tarptautinės mokytojų dienos išvakarėse, įvyko renginys „Skrendantys ant pašaukimo sparnų“, kurio metu paskelbti ir pagerbti Šimtmečio mokytojai.

Apdovanojo Seimo padėkomis

Šventė prasidėjo Seimo nario Antano Vinkaus sveikinimu, kurį perskaitė E. Radžiaus teatro vyriausiasis režisierius Nerijus Gedminas. Seimo narys tuo pačiu įpareigojo už meilę savo profesijai ir jaunajai kartai grupei rajono pedagogų įteikti Seimo Švietimo ir mokslo komiteto padėkos raštus. Juos iš Savivaldybės administracijos rankų gavo J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktorė Asta Burbienė, M. Daujoto progimnazijos muzikos mokytoja Milda Trušauskaitė, Vydmantų gimnazijos matematikos mokytoja Rasa Griškevičienė, Pranciškonų gimnazijos istorijos mokytojas Vaidas Kuprelis. Šventėje dalyvavusi Seimo narė Levutė Staniuvienė Seimo Švietimo ir mokslo komiteto padėkos raštus už kruopštų, kūrybingą ir atsakingą administracinį darbą, gebėjimą telkti komandą įteikė Salantų gimnazijos direktorės pareigas laikinai einančiai Linai Vaitkuvienei bei Darbėnų gimnazijos direktorės pavaduotojai Daivai Račkauskienei. Abi vadovės apdovanotos ir šio komiteto pirmininko E. Jovaišos padėkomis bei knygomis „Aš – lietuvis“.
Šventės proga rajono pedagogus sveikino mero pavaduotoja Danutė Skruibienė, Administracijos direktorius V. Domarkas, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Tranizienė. „Mokytojų diena šiemet irgi išskirtinė, nes visus renginius skiriame atkurtos Lietuvos šimtmečiui. Visais laikais, kokie jie bebuvo, mokytojo misija buvo viena – išugdyti kūrybingus, dorus, išmintingus ir laisvus žmones. Džiaugiuosi, jog tarp daugelio šimtmečiui skirtų idėjų viena svarbiausių yra, kad mokytojo profesija iki 2025 metų taptų prestižiškiausia. Turėkime viltį, kad šios idėjos neužneš laiko dulkės, kad ši profesija bus vertinama, ja didžiuojamasi. Šiandien mokykla išgyvena reformų laikotarpį, linkiu stiprybės įveikiant visus nežinomybės slenksčius, kad jie neužgožtų meilės vaikams“, – kalbėjo D. Skruibienė.

Paskelbti geriausi iš geriausių

12-ai labiausiai Kretingos rajonui nusipelniusių mokytojų įteiktos nominacijos „Šimtmečio mokytojas“. Nominantus išsirinko ir pasiūlė mokyklų bendruomenės.
Kretingiškės dailininkės Lidijos Kuklienės sukurtais atvirukais ir juvelyro Gražvydo Kasparavičiaus proginėmis statulėlėmis apdovanoti: Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vitalija Brunalienė – už prasmingą kolegišką bendrystę, pedagoginį meistriškumą, uolią, altruistinę tarnystę puoselėjant meilę gyvam lietuviškam žodžiui, gimtajai tarmei ir knygai, už sėkmingą veiklą plėtojant ir įgyvendinant lituanistines idėjas, ugdant ir vedant mokinius sėkmės ir pažangos keliu, už laisvos, kūrybiškos, meniškos ir drąsios mokinio minties puoselėjimą, dalinimąsi patirtimi ir žiniomis, rodomą sektiną pavyzdį jaunajai kartai; Kurmaičių pradinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Jurgita Česnavičienė
už surandamą dialogą sudominant vaikus ir įtraukiant į kūrybiškas edukacines veiklas, kritinio mąstymo ugdymą, šiuolaikinės patrauklios edukacinės aplinkos kūrimą, geranorišką bendradarbiavimą, atveriant gerosios patirties sklaidos erdves; Salantų gimnazijos pradinio ugdymo mokytojas metodininkas Romualdas Jonauskas – už surastą ir tęsiamą dialogą su respublikos pradinio ugdymo mokytojais tobulinat ugdymo procesą, bendradarbiavimą su šalies mokyklomis, vadovėlių autoriais, programų rengėjais, metodinės veiklos organizavimą, gerosios patirties sklaidą, lyderystę bendruomenėje, už gimnazijos estetinės aplinkos, muziejaus kūrimą, tradicijų, vertybių puoselėjimą ir perdavimą jaunajai kartai, tautiškumo idėjų sklaidą, projektinę ir visuomeninę veiklą; Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Kristina Kaunienė – už įvairių ugdymo formų paieškas, kūrybinę veiklą, už nuoširdų bendravimą, atsakomybės ir pareigos supratimą, tradicijų ir vertybių puoselėjimą, toleranciją, širdies jautrumą, pagarbų ir atidų žvilgsnį kiekvienam, už nuolatinį siekį tobulėti, ieškojimą naujų edukacijos formų ir kuriamą jaukumą kiekvienam bendruomenės nariui; Kretingos rajono švietimo centro direktorė Adelė Maziliauskienė – už nuoširdumą, iškalbingumą, kūrybiškumą, už tai, kad akys nuolat dega noru keisti sena ir siekti nauja, dalintis gerąja patirtimi – veikti kartu ir skleisti idėjas visai rajono švietimo bendruomenei, už gebėjimą suburti pedagogus, išplėtoti idėjas ir jas įgyvendinti, už lyderystės skatinimą rajone ir šalyje, inovatyvių sprendimų paiešką, nuolatinį mokymąsi bei geranorišką dalinimąsi sukaupta patirtimi, bendruomeniškumą, atidų žvilgsnį pastebint žmonių stiprybes, motyvaciją siekti kokybe paženklintų rezultatų ir gebėjimą džiaugtis sėkme,
už drąsius žingsnius į pokyčių rytdieną; Marijono Daujoto progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Nijolė Meškauskienė – už pedagoginį profesionalumą, lyderystę, kūrybiškos ir saugios ugdymosi aplinkos kūrimą, mokinių skatinimą domėtis ir tyrinėti supančią aplinką, gamtamokslinės kompetencijos ugdymą „Gabių mokinių akademijoje“, rajoninių konkursų inicijavimą ir organizavimą, gabių ir talentingų mokinių ugdymą, įprasmintą laimėjimuose, už aktyvią metodinę veiklą, nuoširdų dialogą ir geranoriškumą organizuojant bendruomenės šventes; Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Lina Odinienė – už pagarbią laikyseną ir meilę gimtajai kalbai, dialogo paieškas siekiant suartinti senąsias tradicijas ir modernią kasdienybę, už inovatyvumą rengiant metodines priemones ir taikant aktyvius mokymo metodus, už profesionalų bendradarbiavimą dalinantis patirtimi, už iniciatyvumą ir kūrybiškumą mokyklos ir kaimo bendruomenės veikloje, už įprasmintą veiklą mokinių konkursų ir olimpiadų rezultatuose, už puikią humoro jauseną, estetinės ir pilietinės savivokos puoselėjimą; Kretingos lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Birutė Perkumienė – už tradicijų sklaidą, papročių puoselėjimą, aktyvią ir kūrybišką pedagoginę veiklą, pilietiškumo, bendražmogiškų vertybių ugdymą, už sėkmingą lyderystę, pagrįstą bendradarbiavimu, dalykinių, metodinių inovacijų bei gerosios patirties sklaidą, dėmesingą žvilgsnį kiekvienam vaikui ir jo šeimai, kuriamą harmoningą santykį bendruomenėje; Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ pradinių klasių mokytoja metodininkė Daiva Stonkienė – už profesionalumą ir pedagoginę lyderystę, smalsumą ir nuolatinį tobulėjimą, inovatyvumą ir inovatyvių technologijų kūrybišką integravimą į pradinių klasių mokinių ugdymą, ilgametį ir atsakingą pedagoginį darbą, aktyvią metodinę veiklą rajone ir mokykloje; Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Milda Šukienė – už lietuviškų tradicijų, papročių ir žemaičių kalbos puoselėjimą, meilę gimtojo krašto kultūrai, už ilgametę pedagoginę ir lituanistinę veiklą, atsakingą ir pareigingą darbą gimnazijoje, rajone ir respublikoje, už išugdomus mokinius, tęsiančius humanitarinių mokslų puoselėjimo tradiciją, dalyvaujančius ir užimančius prizines vietas mokyklinėse bei rajoninėse lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadose, skaitovų konkursuose, iniciatyvų dalyvavimą konferencijose ir projektuose, už išdalintą širdies jautrumą, poetinio žodžio pajautas ir estetikos puoselėjimą skirtingose meninės kalbos formose; Pranciškonų gimnazijos kūno kultūros mokytojas Rolandas Žiubrys – už ilgametę, aktyvią metodinę ir sportinę veiklą, gebėjimą sudominti mokinius patraukliomis fizinio lavinimo formomis, kuriamą jaukią ir nuotaikingą ugdymosi aplinką, nuolatinį akcijos „Žalgiris tavo mokykloje“ organizavimą, sportininkų entuziastų ir profesionalių krepšininkų ugdymą, garsinant gimnazijos ir Kretingos rajono vardą Lietuvoje ir už jos ribų, pasiektus rezultatus bendrojo lavinimo mokyklų olimpiniame festivalyje ir tarpmokyklinių žaidynėse rajone ir zonoje, dalyvavimą tarptautiniuose projektuose; Darbėnų gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Justina Birutė Vaičikauskienė – už rupios tarsi ruginės duonos žemaitiškos šnektos sklaidą, kūrybiškų veiklų paieškas praeities etnines tradicijas suartinant su dabartimi, originalių idėjų įgyvendinimą puoselėjant mokyklos lėlių teatrą ir muziejų, ilgametę profesionalią nuoširdžią pedagoginę veiklą ugdant jaunosios kartos patriotiškumą ir pilietiškumą, pareigos ir atsakingumo vertybes, už įprasmintą gyvenimą dalinant širdies šilumą ir meilę bendruomenei.
Nominantams ir visiems šventinio renginio dalyviams koncertavo Klaipėdos brass kvintetas ir solistai bei Salantų meno mokyklos auklėtiniai.

Skaityti 482 kartai Atnaujinta %AM, %08 %276 %2018 %05:%Spa

Palikite komentarą

Įsitikinkite, kad įvedėte reikalingą informaciją, kur nurodyta (*). HTML kodas nėra leidžiamas.

Kalendorius

Liepa 2019
S Pr A T K P Š
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Mes Facebooke

Paieška tinklapyje