Savireklama

Nominavo geriausius iš geriausiųjų Pirmo puslapio

  • %PM, %06 %737 %2017 %16:%Spa

Laima STONKUVIENĖ

Tarptautinę mokytojų dieną į Kretingos kultūros centrą buvo susirinkę rajono pedagogai. Juos Savivaldybės Švietimo skyriaus darbuotojai sukvietė į šventę „Skrendantys ant pašaukimo sparnų“. Renginio metu profesinės dienos proga dvylikai mokytojų įteiktos nominacijos „Tautiškumo puoselėtojas“.
Iškilmes šokiu pradėjo Kretingos meno mokyklos šokių studijos „Ratilėlis“ šokėjai. „Su pirmųjų šalnų nuauksintų klevų, kaštonų, beržų lapais ir tokiais skaisčiai raudonais šermukšnio karoliais atėjo spalis, kuris atnešė mūsų šventę – Tarptautinę mokytojų dieną. Kurti, mylėti, tiesti kelią į ateitį – mūsų darbas, kuris svarbus kiekvienam žmogui. Šiandien kiekvienam iš mūsų norisi palinkėti: tebūna kasdienybė panaši į duoną – soti ir pilnavertė su kvapnia pluta. Dosniai dalinki žinių aruodą, kurį pasės tavo globojama karta. O kai pavargęs nuo nedėkingumo norėsi viską mesti, prisimink žodžius: dėl tikslo turi iškęst sunkumus, o tavo tikslas – augantis žmogus. Auginkime, mieli mokytojai, žmogų“, – tokiais žodžiais į kolegas kreipėsi šventės vedėjai – lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė Judita Leščiauskienė ir VšĮ Pranciškonų gimnazijos tikybos mokytojas Antanas Šneideraitis.
Sveikindamas pedagogus Savivaldybės meras Juozas Mažeika akcentavo, kad šiandien visuomenė kartais ir nuvertina mokytojo profesiją, tačiau ta pati visuomenė puikiai supranta, jog be jauną žmogų ugdančio mokytojo pastangų, darbo negali būti ateities. „Labai tikiuosi, kad mokytojo profesija bus prestižinė, kaip buvo kadaise, o šiandien dėkoju už pasiaukojimą, už laimėjimus ugdant Kretingos krašto jaunimą. Tie laimėjimai ir pasiekimai labai aukšti, jais galime didžiuotis“, – kalbėjo meras.
Profesinės dienos proga kretingiškius pedagogus taip pat sveikino Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyr. specialistė Birutė Banevičienė, Savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Domarkas bei Švietimo skyriaus vedėjas Antanas Sungaila linkėdami nepamiršti savo mokytojų, o mokiniai kad nepamirštų jų.
Tarptautinės mokytojų dienos proga jau trečius metus buvo pagerbti geriausi iš geriausiųjų – 12 pedagogų įteiktos nominacijos. Už mokinių sudominimą ir įtraukimą į veiklas bei projektus, puoselėjančius gimtinės etninės kultūros ir istorijos vertybių išsaugojimą, nominacija „Tautiškumo puoselėtojas“ įteikta Kurmaičių pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei Elonai Bružienei; už žemaičių tarmės puoselėjimą kaskart visai bendruomenei primenant „Yra tokia, pati gražiausia, nepamirštama ir nepamiršta – žemaitiška kalba“, už kūrybišką veiklą, mokinių tėvų įtraukimą į praeities kartų istorijos išsaugojimą – Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojai metodininkei Sigitai Lubienei; už tautos kultūros puoselėjimą ir tautiškumo idėjų sklaidą ugdant jaunosios kartos vertybinę nuostatą – pagarbą etninei kultūrai, už mokinių kūrybiškumo ugdymo įprasminimą, aktyvų dalyvavimą tarptautiniuose, respublikiniuose dailės konkursuose bei puikius pasiekimus juose – Salantų meno mokyklos dailės mokytojai Ingridai Taujanskienei; už bendruomeniškumą, atsakingumą, atsidavimą kasdienei mokytojo veiklai, už nuoširdų vaikų ir jaunimo auklėjimą, pagarbą vaiko asmenybei, jautrumą jo poreikiams, motyvacijai, už mokiniui suteiktą galimybę augti ir kurti, skleistis jo meniniams gebėjimams, už mokiniams parodytą lietuvių tautos kultūros esmę, už gebėjimą suburti mokinius entuziastus skleisti tautiškas idėjas Kretingos krašte, už nepaliaujamą tautinių ir kultūrinių vertybių bei žemaitiškų tradicijų puoselėjimą šiandieniniame pasaulyje – VšĮ Pranciškonų gimnazijos technologijų mokytojai metodininkei Aldonai Narkuvienei; už žemaičių tarmės, kultūros ir tradicijų puoselėjimą mokykloje ir Senosios Įpilties kaimo bendruomenėje, tautiškumo vertybių skatinimą, už asmeninį indėlį kuriant Senosios Įpilties krašto kultūrą ir istoriją, už projektų, telkiančių bendruomenę, stiprinančių tautinę savimonę, rengimą ir įgyvendinimą, už vidinę jėgą, išlaikant žemaičių tarmę ir senolių tautinį tapatumą – Darbėnų gimnazijos pradinių klasių mokytojai metodininkei Vidai Jonauskienei; už etninės kultūros ir tautinio identiteto puoselėjimą ir sklaidą, už gebėjimą mokiniams perteikti etninės kultūros esmę, įkvėpti juos būti aktyviais tradicijų puoselėtojais, už profesionalumą, iniciatyvumą, atsakingumą, už kūrybišką ir aktyvią metodinę veiklą, už talentingų mokinių ugdymą bei aukštus mokinių pasiekimus – M. Daujoto pagrindinės mokyklos šokio mokytojui Pauliui Vaitkevičiui; už tvirtą tautiškumo puoselėjimo poziciją, už gimnazijos bendruomenės būrimą, skatinimą domėtis, saugoti ir perduoti jauniems žmonėms žinias apie savo krašto kultūrą ir istoriją, už pagarbą ir meilę gimtajai kalbai skatinant mokinius dalyvauti lietuvių kalbos konkursuose ir olimpiadose, taisyklingai kalbėti gimtąja lietuvių kalba kasdienėje veikloje, už žemaičių tarmės puoselėjimą ir populiarinimą bendradarbiaujant su Žemaitės memorialiniu muziejumi, įtraukiant mokinius į projektinę veiklą bei meninio skaitymo žemaičių tarme konkursus – Salantų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Ainai Stonkuvienei; už iniciatyvumą ir kūrybiškumą, žemaičių tarmės ir etninės kultūros puoselėjimą, tautinės savimonės ugdymą vedant pamokas ir įvairius renginius, už progimnazijos tradicijų išlaikymą ir tęstinumą, gebėjimą suburti rajono ir progimnazijos bendruomenę įdomiai ir turiningai ugdomajai ir meninei veiklai – S. Daukanto progimnazijos lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Sigitai Dirmeitienei; už etninės kultūros puoselėjimą, mokinių motyvacijos geriau pažinti savo gimtąjį kraštą skatinimą, jų patriotizmo ugdymą vykdant projektus „Čia Lietuva, čia mano kraštas senas“, „Žvilgsnis į Lietuvą – Žemaitija ir Mažoji Lietuva“, „Sakralinis paveldas Salantų regioniniame parke“ ir „Lietuva: pažink, atskleisk, papasakok“ bei mokinių įtraukimą į tiriamąją istorinio regioninio paveldo išsaugojimo veiklą – J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos istorijos mokytojai Daliai Zibalienei; už gebėjimą sukurti patrauklią aplinką, teikiančią mokiniams džiaugsmo ir skatinančią domėtis šokio menu, bei tautinio kostiumo populiarinimą, už estetinės ir sceninės kultūros skatinimą, už draugiškumą, dėmesingumą kiekvienam esančiam šalia, už liaudiško šokio populiarinimą, už meilę savo darbui bei pagalbą kiekvienam norinčiam surasti kūrybos kelią – M. Tiškevičiūtės mokyklos šokio mokytojai metodininkei Birutei Bendikienei; už atvirą kūrybinę veiklą ugdant gabius ir talentingus vaikus, tapusius „Dainų dainelės“ laureatais, nuolat dalyvaujančius rajono ir respublikos festivaliuose, konkursuose, šventėse, už nuolatinį ieškojimą įvairių ugdymo formų, padedančių vaikams ugdyti asmeninį santykį su kultūra, muzika ir menu, lavinti meninį skonį, plėsti estetinę patirtį, už aktyvų dalyvavimą rajono pedagoginėje ir visuomeninėje veikloje – lopšelio-darželio „Žilvitis“ meninio ugdymo mokytojai metodininkei Daivai Samalienei; už nuoširdų bendravimą su mokinių tėvais, nuolatinį siekį skleisti etnokultūros vertybes, vaikų meninių gebėjimų atpažinimą, pagarbą liaudies tradicijoms, gerosios patirties sklaidą, geranoriškumą organizuojant šventes – lopšelio-darželio „Pasaka“ muzikos mokytojai metodininkei Juditai Viluckienei.
Gražiausias dainas ir nominantams, ir visiems į šventę susirinkusiems rajono pedagogams dovanojo Šiaulių choras „Chameleonas“ ir jo vadovė Laura Remeikienė.

Skaityti 1107 kartai

Palikite komentarą

Įsitikinkite, kad įvedėte reikalingą informaciją, kur nurodyta (*). HTML kodas nėra leidžiamas.

Paieška tinklapyje

Kalendorius

Rugsėjis 2018
S Pr A T K P Š
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Mes Facebooke